Værdier

– Mit værdigrundlag for BjørengKlinik

 

1: Helhedsorienteret tilgang til klienter og behandling

Vi er alle påvirkede af vores omgivende miljø og alle dele af kroppen er påvirket gensidigt af hinanden. Vi ser på kroppen som i en global sammenhæng – at hele systemet hænger sammen: mekanik, energi, tanker og følelser.

 

2: Faglig udvikling

Intern læring, ekstern læring. Vidensdeling i huset, workshops, supervision.

 

3: Engagement og ild

Vi har valgt at arbejde med og dygtiggøre os indenfor de områder vi hver især brænder for.

 

4: Respekt

For vores klienter og deres historie, for hinanden, for vores forskelligheder og for os selv

– fordi væggene rummer alt, og vores rum skal være rart at være i

 

– Birgitte Bjøreng