Jordemoderkonsultation

Hvorfor skal du og din partner vælge en privat jordemoderkonsultation? 

Vi synes, det kan beskrives meget enkelt. En privat jordemoderkonsultation er ensbetydende med tryghed, kontinuitet, en kendt jordemoder og en konsultation, som er tilpasset jeres behov. 

Vi har et godt offentligt jordemodertilbud, hvor der er afsat 20 min. til hver konsultation, og hvor man vil møde forskellige jordemødre og studerende gennem graviditeten. For nogle vil dette tilbud ikke opfylde deres behov og ønsker, så graviditeten kan blive tryg og glædesfyldt. Derfor er jeg så glad for at kunne tilbyde individuelt tilpassede jordemoderkonsultationer, hvor der er mere tid til den gravide.” 

– Anne Gaia, jordemoder i BjørengKlinik

Jordemoderkonsultation i BjørengKlinik

Til en jordemoderkonsultation i BjørengKlinik:

  • Vil du altid møde den samme jordemoder hver gang
  • Er der afsat en time til hver konsultation
  • Bestemmer du selv, hvornår og hvor mange konsultationer, du har behov for
  • Udfører vi de samme fysiske undersøgelser hver gang: Mærker på maven, vurderer hvordan dit barn ligger samt størrelsen på barnet, lytter til barnets hjertelyd, tager blodtryk og tjekker urinprøve, som du laver, når du kommer
  • Vil vi tilpasse konsultation efter jeres ønsker og behov, og der vil være tid til grundigt at snakke om det, der fylder hos dig og svare på dine spørgsmål
  • Er der tid til jer

Det er vigtigt at huske, at:

  • Du er vigtig
  • Dit ufødte barn er vigtig
  • Det at blive forældre er vigtigt

Tilskud fra “danmark”

Medlemmer af Sygeforsikring “danmark” kan få tilskud til jordemoderydelser i BjørengKlinik.  

Kontakt os

Send os en besked med dit spørgsmål; så kontakter vi dig hurtigst muligt.