Jordemoderkonsultation

Hvorfor skal du og din partner vælge privat jordemoderkonsultation?

Ganske enkelt fordi I er vigtige for hinanden, jeres barn og jeres fælles fremtid. I bestemmer ikke selv, hvordan fødslen kommer til at foregå, men I vælger selv, hvordan I forbereder jer på den. Måske I har brug for en handleplan? Konkrete redskaber? At afhjælpe graviditetsgener? Eller mere tid og ro til at tale om det, der eventuelt måtte bekymre jer?

I det offentlige tilbydes sundhed primært gennem forebyggelse. I BjørengKlinik ønsker vi at fokusere på jeres ressourcer og udnytte dem til fulde. Til en privat jordemoderkonsultation har I en time sammen med klinikkens jordemoder, hvor der er god tid til at fokusere på det, der kan hjælpe dig/jer igennem en meningsfuld graviditet og fødsel. I møder den samme jordemoder hver gang, hvilket skaber tryghed og kontinuitet samt mulighed for at værne om den fantastiske begivenhed, de fleste kun oplever få gange i livet.

Jordemoderkonsultation i BjørengKlinik

Til en jordemoderkonsultation i BjørengKlinik:

  • Vil du altid møde den samme jordemoder
  • Er der afsat en time til hver konsultation
  • Bestemmer du selv, hvornår og hvor mange konsultationer du har behov for
  • Anbefaler jeg, at vi udfører de samme undersøgelser som i offentlig regi: Mærker på maven, vurderer hvordan dit barn ligger samt barnets størrelse. Jeg lytter til barnets hjertelyd med en doptone, så du/I kan høre med. Desuden tages dit blodtryk og urinprøve, som du laver, når du ankommer
  • Vil vi tilpasse konsultationen efter jeres ønsker og behov, og der vil være tid til grundigt at snakke om det, der fylder hos dig/jer

Tilskud fra “danmark”

Medlemmer af Sygeforsikring “danmark” kan få tilskud til jordemoderydelser i BjørengKlinik.  

Husk at medbringe din vandrejournal.

Kontakt os

Send os en besked med dit spørgsmål; så kontakter vi dig hurtigst muligt.