Sanseintegration

/Sanseintegration
Sanseintegration2019-11-29T11:04:34+01:00

OBS! Rikke Lindgaard er på barsel frem til juni 2020, hvor vi igen kan tilbyde undersøgelse, udredning, behandlings-/træningstilbud i forhold til sanseintegration og sansemotorik hos børn. Indtil da henviser vi til sansebehandling ved ergoterapeut, Karina Olsen fra Ergoterapi.nu, som du kan læse mere om hér.

Sanseintegration er en ubevidst proces i hjernen som vi alle fødes med. Den sørger for at vi kan tilpasse vores adfærd til den situation vi er i, og samtidig har en passende muskeltonus, så vi hverken er for aktive eller for passive. Processen sorterer i alle de indtryk vi får via vores sanser og sender besked til hjernen om, hvilke sanser der skal aktiveres i en given situation. Den sørger altså for at det er kun de mest relevante informationer vi skal forholde os til fra vores sanser. Derved får vi ro i kroppen og kan bedre forholde os til det vi er i gang med.

Desværre kan denne ubevidste proces forstyrres, så den i stedet bliver mere eller mindre bevidst og samtidig sorterer i mindre grad eller skrue for meget op eller for meget ned for de forskellige sanser. En sådan forstyrrelse kaldes en sanseintegrationsforstyrrelse og kan have stor indvirkning på på både adfærd, motorik og sociale og mentale kompetencer.

Tegn på at dit barn kan have en sanseintegrationsforstyrrelse

 • Har indlæringsvanskeligheder
 • Har svært ved at koncentrere sig
 • Har behov for meget faste rutiner
 • Reagerer kraftigt på lys eller lyde
 • Har svært ved at mærke sin krop
 • Har svært ved at tage tøj af og på
 • Har balanceproblemer
 • Har et stort behov for kontrol
 • Kan ikke lide at gynge
 • Har nedsat muskeltous og udtrættes hurtigt
 • Er underreagerende
 • Er til én bestemt type mad
 • Har berøringsangst
 • Har svært ved at koordinere bevægelser

Derfor skal der gøres en indsats

 1. Udvikles sanseintegrationen ikke optimalt gennem barndommen fordi der opstår en sanseintegrationsforstyrrelse, kan det hæmme barnets motoriske, følelsesmæssige og intellektuelle udvikling.
 2. Der er forskellige grader af sanseintegrationsforstyrrelser og det er meget forskelligt, hvor meget det påvirker det enkelte barn. Det giver dog altid mening at træne barnets sanseintegration og give barnet redskaber til at kontrollere sin adfærd, sådan at energiniveauet holdes oppe i længere tid. Det vil i de fleste tilfælde også give bedre forudsætninger for læring og udvikling.
 3. En god sansemotorik er fundamentet for en god sanseintegration, og er i udvikling allerede fra fødslen og indtil 7 års alderen.
 4. Der er størst mulighed for at give barnet en god sanseintegration i 3-7 års alderen, også selvom der er opstået en forstyrrelse i sanseintegrationen.
 5. En sanseintegrationsforstyrrelse kan være årsagen til indlæringsvanskeligheder i skolen.

I dit barns sko

Når du sætter dig op på din cykel og cykler afsted, tænker du højst sandsynligt ikke nærmere over hvordan du svinger benet over sadlen, hvordan du fordeler vægten på hænder, sæde og fødder, hvordan du holder balancen osv. — det er en aktivitet, der har lagret sig i din hukommelse.

For et barn med sanseintegrationsvanskeligheder, kan det være rigtig svært at arbejde med gentagne aktiviteter, da oplevelsen og erfaringen ikke bliver lagret i hukommelsen på samme måde. Barnet kan derfor ikke trække på sin erfaring, og skal starte fra nul hver gang.

Det svarer til at lære at cykle for første gang – hver gang.

En investering i dit barns fremtid

Sanseintegrationsforstyrrelser forekommer ved 5-15% af alle børn, men det kan behandles med den rigtige indsats. Sanseintegrationsbehandling skal ses som en rejse, og for at denne bliver vellykket, kræver det ikke kun en indsats fra dit barn, men også forældre, terapeuter, og evt. pædagogerne, lærerne og psykologen. Behandlingen er en investering i dit barns fremtid, og de værktøjer, I får med gør hverdagen lettere for jeres barn.

”Rikke har udarbejdet en sensorisk profil på min 9 årige datter. Det kan jeg kun anbefale til alle forældre med lidt “anderledes” børn. Det giver en fantastisk indsigt, og forståelse af hvordan barnet skal forstås, og ikke mindst, hvordan man hjælper sit barn bedst. Jeg har haft stor stor glæde af profilen i forhold til skolen, en guide til hvordan de hjælper hende til at få den bedste indlæring”

                                                                                                                                  – Hanne Green

Hvad er behandlingsmulighederne?

Fysioterapeut Rikke Lindgaard tilbyder to forskellige undersøgelser med hver deres fokusområde. Den ene er en Sensorisk Profil og den anden er en Motorisk Undersøgelse.

Foruden disse to undersøgelser, er der også mulighed for at tilmelde sit barn et sansehold eller motorikhold samt et individuelt træningsforløb.

Sensorisk Profil

Denne undersøgelse vælges, hvis jeres barn f.eks. har svært ved at koncentrere sig, har problemer med indlæring, eller reagerer uhensigtsmæssigt (over/underreagerende) på helt almindelige dagligdagssituationer. Profilen laves på baggrund af et dybdegående spørgeskema omkring barnets reaktioner på forskellige sanseindtryk, både fra egen krop og fra omgivelserne. Undersøgelsen er til børn i aldersgruppen 0-14 år.

Der tilbydes en overordnet udgave og en skoleudgave. Skoleudgaven kan vælges som tillæg til den overordnede udgave eller separat, hvis det primært er i skolen der er vanskeligheder.

Motorisk Undersøgelse

Denne undersøgelse vælges, hvis jeres barn har lettere motoriske vanskeligheder, som fx balanceproblemer, ubehag ved at gynge, problemer med at gribe og kaste en bold, eller har behov for rigtig mange gentagelser for at lære nye bevægelser. Den Motoriske Undersøgelse udføres vha. en række grov- og finmotoriske opgaver som barnet skal udføre. Undersøgelsen er primært til børn i aldersgruppen 6-10 år.

Hvorfor vælge disse undersøgelser?

Undersøgelserne vælges, fordi de giver et overblik over, hvad der oplader barnets energiniveau, og hvad der dræner energiniveauet – altså barnets styrker og svagheder. Det danner derved et bedre grundlag for den efterfølgende behandling, som bliver mere målrettet og skræddersyet til det enkelte barn.  Samtidig kan undersøgelserne også give en bedre forståelse for barnets adfærd, hvilket kan være meget nyttigt både for jer som forældre, men også for resten af familien.

Det er også disse undersøgelser der ender ud i en detaljeret rapport, som indeholder gode råd til jer og jeres barn i forhold til håndteringen af forskellige situationer, som også kan hindre unødige konflikter. Rapporten kan endvidere målrettes institutionen eller skolen, hvis der er behov for dette.

Hvilken undersøgelse er bedst for mit barn? 

OBS! Rikke Lindgaard er på barsel frem til juni 2020, hvor vi igen kan tilbyde undersøgelse, udredning, behandlings-/træningstilbud i forhold til sanseintegration og sansemotorik hos børn. Indtil da henviser vi til sansebehandling ved ergoterapeut, Karina Olsen fra Ergoterapi.nu, som du kan læse mere om hér.

Informationssamtale: Er I i tvivl om, hvilken undersøgelse, der er den rette for jeres barn, eller om det vil være bedre med et holdforløb, så kom til en informationssamtale ved Rikke, og få en nærmere forklaring på det hun tilbyder.

Samtalen varer 30 min. og koster 350 kr. men er gratis hvis I booker et forløb efterfølgende.

Hvordan kommer I godt i gang?

I kommer ind til Rikke til 1. konsultation, som er med jer forældre alene. Her tager vi en snak om jeres barn og de problematikker, I oplever i dagligdagen. Inden I går herfra, har I fået en afklaring på, om Rikke kan hjælpe jeres barn, og hvordan det videre forløb vil se ud.

Pakkeforløb: 1. og 4. konsultation er en samtale med jer forældre alene og 2. og 3. konsultation er afsat til jeres barn, hvor der trænes og mulige hjemmeøvelser afprøves.

Der ydes tilskud fra danmark til de 4 konsultationer der indgår i den pakke I køber, men ikke til selve undersøgelsen.

OBS! Rikke Lindgaard er på barsel frem til juni 2020, hvor vi igen kan tilbyde undersøgelse, udredning, behandlings-/træningstilbud i forhold til sanseintegration og sansemotorik hos børn. Indtil da henviser vi til sansebehandling ved ergoterapeut, Karina Olsen fra Ergoterapi.nu, som du kan læse mere om hér.

Priser

Sensorisk Profil: 4.600 kr

+ eventuel skoleudgave: 1.000 kr (+ tillæg for transport til skolen)

Skoleudgave (separat)*: 3.600 kr (+ tillæg for transport til skolen)

Motorisk Undersøgelse: 4.600 kr

*Det anbefales at skoleudgaven foretages i forbindelse med den overordnede udgave af Sensorisk Profil, men hvis det primære problem er i skoletiden og i forbindelse med indlæring, kan skoleudgaven vælges separat.

Priseksempler 

Sensorisk Profil  – 4.600 kr. 

Indeholder 4 konsultationer à 1 times varighed til 650 kr./stk. + undersøgelse og udarbejdelse af rapport til 2.000 kr.

Motorisk Undersøgelse – 4.600 kr. 

Indeholder 4 konsultationer à 1 times varighed til 650 kr./stk. + undersøgelse og udarbejdelse af rapport til 2.000 kr.

Sensorisk Profil – Skoleudgave – 3.600 kr.* (fast pris) 

Indeholder 1 møde mellem lærerne og Rikke Lindgaard, hvor skoleudgaven besvares + udarbejdelse af en rapport.

*+ tillæg for transport til skolen 

OBS! Det kan være nødvendigt at tilkøbe flere konsultationer. 

Yderligere information

Kliniske observationer

 • Modellen afdækker om der er dysfunktioner ift. sanseintegrationen i form af enten modulationsforstyrrelser eller dyspraksiforstyrrelser.
 • Dyspraksiforstyrrelser giver sig til udtryk i form af eksempelvis nedsat kropsstabilitet og balanceproblemer, problemer med at foretage koordinerede bevægelser som fx sprællemand eller problemer med at planlægge og udføre en handling som fx tage tøj på.
 • Modulationsforstyrrelser giver sig udtryk i form af taktil skyhed (nedsat reaktion over for kulde/varme/berøring), tyngdekraftsusikkerhed (kan ikke lide at få hovedet ud af lodlinje) og intolerance over for bevægelse (synes det er ubehageligt at gynge, kan ikke lide rutchebaner og tivoli).
 • Den påviser, om der er problemer med postural kontrol (evnen til at opretholde balancen), hvilket er meget relevant, da postural kontrol er elementært i udviklingen af bevægelse. Er udviklingen nedsat, vil det påvirke barnets motoriske udvikling.
 • Den efterfølgende opdeling af undersøgelsesfundene i et klassifikationsskema, danner baggrunden for den efterfølgende intervention.

Obs! Modellen er tilpasset børn i skolealderen og den er derfor ikke god til at differentiere mellem de forskellige aldersgrupper.

Sensorisk Profil

 • Profilen er et redskab til at påvise, hvad der oplader batteriet hos barnet og, hvad der omvendt tømmer batteriet.
 • Testen er den første standardiserede metode til at måle barnets bearbejdning af sanseindtryk.
 • Den er velegnet til alle børn med problemer ift. selvregulering, altså til dem der over- eller underreagerer på sansestimuli, eller har problemer med koncentration og opmærksomhed.
 • Den afdækker, hvorvidt barnet har en høj eller lav tærskelværdi over for sanseindtryk, og om barnet er passiv i forhold til dette, eller om det aktivt gør noget for at skabe balance i de sensoriske informationer, der kommer i løbet af dagligdagen.

Aldersgruppeinddeling:
0-6 måneder
7-35 måneder
3-14 år, hvortil der både er en forældreudgave og en skoleudgave

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Du kan læse mere om Bjørengklinik datapolitik Her

Luk

Go Down