Hvorfor beder vi om dit CPR-nummer?

Hvorfor skal jeg oplyse mit CPR-nummer, når jeg booker behandling eller holdtræning i BjørengKlinik, tænker du måske?

Det skal du, fordi Styrelsen for Patientsikkerhed kræver, at alle vores klienter er registreret med CPR-nummer – uanset om de skal have massage, fysioterapi, akupunktur, pilates eller fødselsforberedelse.

Hvis du deltager i vores workshops eller foredrag, skal du til gengæld ikke indtaste dit CPR-nummer.

Herunder kan du læse et udpluk fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Journalføring
Af hensyn til patientsikkerheden er det nødvendigt, at der bliver ført journal, når sundhedspersoner behandler patienter.

Lovreglerne om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt er beskrevet i autorisationsloven kapitel 6, §§ 21 – 25.

Læs mere om journalføring.

Journalopbevaring
Patientjournaler omfatter både papirjournaler og elektroniske journaler.

Opbevaringsperioden for patientjournaler varierer efter sundhedspersonen, og hvem der har ansvaret for patientjournalerne i forbindelse med praksisophør afhænger af om praksis videreføres eller nedlægges.

Læs mere om journalopbevaring.

Kontakt os

Send os en besked med dit spørgsmål; så kontakter vi dig hurtigst muligt.