Yderligere information

Kliniske observationer

  • Modellen afdækker om der er dysfunktioner ift. sanseintegrationen i form af enten modulationsforstyrrelser eller dyspraksiforstyrrelser.
  • Dyspraksiforstyrrelser giver sig til udtryk i form af eksempelvis nedsat kropsstabilitet og balanceproblemer, problemer med at foretage koordinerede bevægelser som fx sprællemand eller problemer med planlægge og udføre en handling som fx tage tøj på.
  • Modulationsforstyrrelser giver sig udtryk i form af taktil skyhed (nedsat reaktion over for kulde/varme/berøring), tyngdekraftsusikkerhed (kan ikke lide at få hovedet ud af lodlinje) og intolerance over for bevægelse (synes det er ubehageligt at gynge, kan ikke lide rutchebaner og tivoli).
  • Den påviser om der er problemer med postural kontrol (evnen til at opretholde balancen), hvilket er meget relevant da postural kontrol er elementært i udviklingen af bevægelse. Er udviklingen nedsat, vil det påvirke barnets motoriske udvikling.
  • Den efterfølgende opdeling af undersøgelsesfundene i et klassifikationsskema, danner baggrunden for den efterfølgende intervention.

Obs! Modellen er tilpasset børn i skolealderen og den er derfor ikke god til at differentiere mellem de forskellige aldersgrupper.

 

Sensorisk Profil

  • Profilen er et redskab til at påvise, hvad der oplader batteriet hos barnet og hvad der omvendt tømmer batteriet.
  • Testen er den første standardiserede metode til at måle barnets bearbejdning af sanseindtryk.
  • Den er velegnet til alle børn med problemer ift. selvregulering, altså til dem der over- eller underreagerer på sansestimuli, eller har problemer med koncentration og opmærksomhed.
  • Den afdækker, hvorvidt barnet har en høj eller lav tærskelværdi over for sanseindtryk, og om barnet er passiv ift. dette eller om det aktivt gør noget for at skabe balance i de sensoriske informationer der kommer i løbet af dagligdagen

Aldersgruppeinddeling:
0-6 måneder
7-35 måneder
3-14 år, hvortil der både er en forældreudgave og en skoleudgave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt os

Send os en besked med dit spørgsmål; så kontakter vi dig hurtigst muligt.