Fysioterapi til børn

Vi tilbyder fysioterapi til børn og unge med:

 • Motorisk usikkerhed og motorisk forsinket udvikling
 • Ryg- og nakkeproblematikker, herunder hovedpine
 • Sansemotoriske udfordringer
 • Bløde led (Overbevægelige led)
 • Det stive og det bløde barn (Under- eller overspændte muskler)
 • Tågang (spidsfodsgængere)

Første behandling varer en time, herefter aftales varigheden af eventuelle opfølgende behandlinger.

Vigtigt: For at kunne give den bedste behandling til dit barn med fokus og ro kan søskende ikke komme med.

Kontakt klinikken på telefon 60 24 85 60 eller send en mail til kontakt@bjorengklinik.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen eller dit barns symptomer.

Motorisk usikkerhed

God motorik i de tidlige børneår har en positiv indflydelse på barnets oplevelse af egen krop og bevægeglæde, hvilket medvirker til, at barnet naturligt er mere fysisk aktivt på eget initiativ. Børns motoriske udvikling afhænger af mange forhold, og der kan være flere tegn på, at dit barn har forsinket eller forstyrret motorisk udvikling.

Disse tegn kan være:

 • Kluntet-/klodsethed – barnet falder ofte eller går ind i ting
 • Barnet har svært ved at kaste og gribe en bold
 • Barnet udviser ofte usikkerhed, når det præsenteres for nye udfordringer eller aktiviteter
 • Barnet har svært ved at følge jævnaldrende børn og leger primært rolige lege eventuelt særligt med yngre børn
 • Barnet fravælger at gynge, rutsje, klatre med mere
 • Barnet har svært ved selvhjulpenhed – for eksempel at tage tøj af og på

Børn, som er forsinkede eller forstyrrede i deres motoriske udvikling, mestrer motoriske færdigheder i et langsommere tempo end deres jævnaldrende kammerater – for eksempel at løbe stærkt, cykle, være med i lege på legepladsen eller i skolegården. Det kan få barnet til at føle sig udenfor, og det kan trække sig fra lege eller søge yngre kammerater, hvor barnet matcher bedre motorisk.

Er dit barn motorisk usikker kan det være relevant at få undersøgt barnet ved en børnefysioterapeut. Undersøgelsen foregår i tæt samarbejde med jer forældre og jeres oplevelse af barnets ressourcer og problemstillinger i hverdagen. Barnet observeres gennem leg og bevægelse og undersøges gennem standardiserede undersøgelser. Ud fra undersøgelserne og jeres ønsker for barnet opstartes et individuelt tilrettelagt forløb, som blandt andet kan indeholde behandling, træning og vejledning for at støtte barnet i nærmeste udviklingszone.

Ryg- og nakkeproblematikker, herunder hovedpine

Børn og unge kan – som voksne – også have ondt i ryggen eller nakken, som udløser tilbagevendende hovedpine. Det kan være svært for børnene at forklare, hvordan de har det. Der kan være flere årsager til, at barnet har smerter, som kan udløse hovedpine:

 • Inaktivitet
 • Motoriske vanskeligheder
 • Nedsat muskelkontrol- og styrke
 • Uhensigtsmæssig siddestilling – ses specielt ved brug af telefon, ipads og computer
 • Sygdom
 • Skade eller traume

Derudover kan forskellige former for stress, for lidt væske og for lidt søvn også være udløsere. Ofte ses en kombination af flere udløsende faktorer hos børn med tilbagevendende smerter og hovedpine.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at nedbringe mulige belastninger i ryg-, nakke- og skulderregionen samt at tilrettelægge øvelser, der kan fremme iltoptag og cirkulation i de involverede muskler. Derudover vil indsatsen indeholde vejledning til forældrene med lege/aktiviteter og hjælpe barnet til en optimal holdning i forbindelse med arbejdsstillinger.

Sansemotoriske udfordringer

Sansemotorik er sammenspillet mellem krop (motorik), sanser og hjerne, som ligger til grund for menneskers bevægelser, reaktioner, adfærd og følelser.

Sansemotoriske udfordringer viser sig ved forskellige udtryk, som for eksempel:

 • Usikker motorik – virker kluntet, har svært ved at hoppe, løbe, gribe, kaste eller cykle
 • Uro i kroppen, udad reagerende og grænsesøgende adfærd
 • Stille, forsigtig og ængstelig adfærd
 • Balanceproblemer og får køresyge, kvalme og bliver svimmel
 • Kognitive udfoldninger – for eksempel nedsat koncentrations- og indlæringsevne
 • Behov for fast struktur og kontrol
 • Øget sensitivitet

Fysioterapi til børn med sansemotoriske udfordringer tager udgangspunkt i undersøgelsesresultater og beskrivelser fra barnets hverdag. Observationer foregår gennem leg i klinikken og kan suppleres med videoklip, som I medbringer. På baggrund heraf udarbejder vi i fællesskab en træningsplan, og I får vejledning i øvelser samt konkrete aktivitetsforslag, som I kan lave hjemme imellem træningsgangene.

Bløde børn og overbevægelige led

Børn er født bløde og med stor bevægelighed i leddene, og dette er helt normalt. Der er dog nogle børn, som er udpræget bløde, og som heller ikke vokser fra det i samme omfang, som andre børn. Hos “de bløde børn” er grundspændingen (tonus) i muskulaturen lavere end normalt, og leddene kan have en større bevægelighed end inden for normalområdet. Det behøver ikke være et problem for børnene, men det kan være årsagen til forsinket motorisk udvikling.

Tegn på at dit barn har lav muskeltonus og overbevægelige led:

 • Tilbageholdende med at udforske omgivelserne og fravælger fysisk krævende aktiviteter
 • Bliver hurtigt træt ved for eksempel gåture
 • Fremstår klodsede/kluntede og falder ofte
 • Falder sammen i kroppen og sidder eksempelvis med rund ryg og hænger ind over bordet eller sidder uroligt på stolen
 • Uhensigtsmæssig fodstilling
 • Forsinket i grovmotorisk udvikling og kan have et umodent skrivegreb

Barnet har brug for at få “vækket” spændingen i musklerne for at øge fyringen og derigennem opnå bedre forudsætning for mere balance og kontrol af kroppen. På baggrund af undersøgelse af barnet tilrettelægges et forløb med fokus på barnets interesser og motivation, som oftest vil indeholde behandling, træning og vejledning til forældrene i, hvordan I støtter barnet bedst muligt.

Tågang (spidsfodsgængere)

Når børn går på tæer, er det et tegn på et umodent gangmønster. Det ses, når det lille barn i alderen 10-18 måneder er ved at lære at gå, og når det lige har lært at gå – dette er helt normalt. Barnet holder ofte selv op med at gå på tå. Hvis barnet forsætter med af gå meget på tå, bør det undersøges, hvad der ligger til grund for tågængermønstret, da det kan skyldes en underliggende tilstand.

I de fleste tilfælde findes ingen underliggende tilstand og der kan ikke kobles nogen årsag til tågangen. Dette kaldes “idiopatisk tågang”. Børn med idiopatisk tågang kan stå fladt på foden, hvis de bliver bedt om det, og undersøgelse af fodleddets bevægelighed er oftest normal. Børn, der går på tå, opleves også indimellem at have udfordringer med kropsstabilitet og/eller sensoriske forstyrrelser. Her ses ofte en positiv effekt på tågangen, når der arbejdes med at øge stabilitet eller stimulere sensorisk.

Formålet med det fysioterapeutiske forløb er at hjælpe barnet til et mere hensigtsmæssigt gangmønster, så det på sigt ikke udvikler gener eller smerter. Et forløb indeholder grundig undersøgelse, træning og vejledning i samarbejde med forældrene samt konkrete øvelser.

Send os en besked, så kontakter vi dig hurtigst muligt

Kontakt os

Ved indsendelse af formularen accepterer jeg at BjørengKlinik kontakter mig pr. mail eller telefon